Klajn online dating

Rated 3.82/5 based on 509 customer reviews

Regija izlazi na Baltičku obalu koju zatvaraju nizovi literalnih kordona koji onemogućavaju pristup većih brodova.Najvažnije luke ovog dijela zemlje su Kil i Libek koji su smješteni u istoimenim zalivima.Najplodnije tlo nalazi se u dolinama Rajne i Dunava i formirano je zahvaljujući aluvijalnim nanosima.Sjevernonjemačka nizija predstavlja nisko, dosta zamočvareno i pjeskovito područje prekriveno sedimentima glacijanog porijekla.Rijeke teku duž čela nekadašnjih lednika širokim pradolinama.Depresije između morenskih bedema ispunjene su močvarama i jezerima, a neke su iskorištene i za kanale kojima su povezane doline velikih njemačkih rijeka. Područje uz Baltik bilo je znatno duže pod uticajima glacijalnog procesa dok su oblasti zapadno od Labe bile zahvaćene samo starijom glacijacijom.

Najveća jezera su Miric, površine 110 km Donja Saksonija se prostire zapadno od Labe, dok je istočno Brandenburg.

Pedološki pokrov predstavljen je podzolima skromnijeg boniteta, a nešto plodnije tlo je u sjevernim dijelovima i u podnožjima srednjonjemačkih planina.

Na granici nizijskog i planinskog pojasa nalazi se uska zona lesa na osnovu kog su se razvila i nešto kvalitetnija i humusom bogatija zemljišta.

Geološki pripadaju prostranoj zoni Hercinida (variscijški lu) između kojih su spuštene duboke kotline.

Masivi se međusobno razlikuju po svom obliku i nadmorskoj visini.

Leave a Reply